Hot line   1900 54 54 81

Đảng bộ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện nhận Bằng khen điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 -2020 của Đảng bộ Khối DNTW

Sáng 30/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tuyên dương gương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.


Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện
nhận bằng khen “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tuyên dương 46 tập thể và 25 cá nhân đã có những thành tích điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp. Đảng bộ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện được nhận bằng khen “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020.

Giai đoạn 2016- 2020, Đảng bộ Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã thực hiện tốt công tác dân vận. Triển khai tốt các phong trào thi đua gắn với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc biệt là chương trình thi đua “Giữ xe tốt, lái xe an toàn, phục vụ chuyên nghiệp, văn minh” và “Khai thác viên giỏi”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, thắt chặt công tác điều hành và kiểm soát chất lượng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và quản lý điều hành. Xây dựng và triển khai Văn hóa doanh nghiệp bằng các chương trình cụ thể nhằm gắn kết nội bộ, tạo động lực cho người lao động. Chỉ đạo tốt mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động; giáo dục đảng viên, cán bộ công nhân viên ổn định tư tưởng, vững vàng, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên, người lao động; khéo trong tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống cho người lao động; quan tâm, sâu sát với người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, đã góp phần quan trọng trong ổn định, phát triển doanh nghiệp.

Phát huy các kết quả đã đạt được, Đảng uỷ Công ty xác định mục tiêu trong giai đoạn 2020- 2025 là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, tâm huyết và có trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhằm xây dựng Công ty phát triển bền vững, xứng đáng là đơn vị hậu cần vững chắc trong khai thác, vận chuyển cho sự phát triển dịch vụ bưu chính chuyển phát, góp phần cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Các tin khác