Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Việt Nam: Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/08/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3302/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP. Theo đó, Tổng công ty báo cáo tình hình tài chính 6 tháng của doanh nghiệp năm 2020.

Chi tiết văn bản tại đây.

Các tin khác