Hot line   1900 54 54 81

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động

Ngày 14/10/2020, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động.


Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh Nghệ An

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh là đầu mối thực hiện tiếp nhận 1326 thủ tục hành chính của 18 Sở, Ban ngành và 3 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương gồm: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước: 16.487 km2, trong đó có 107 xã miền núi đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa; 35 xã nằm trong danh mục điều kiện địa lý đặc biệt nên việc người dân, doanh nghiệp đi lại, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các Sở, ngành vô cùng khó khăn.

Với thế mạnh mạng lưới rộng đến tận các xã gồm 578 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân 3 km/điểm phuc vụ, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã góp phần không nhỏ vào việc cải cách hành chính tại địa phương, phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của chính quyền góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong 10 ngày đầu vận hành thử nghiệm, Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và xử lý 3500 hồ sơ, trong đó Bưu cục phục vụ tại Trung tâm đã thực hiện chuyển trả 1.174 hồ sơ, chiếm 34%. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng các dịch vụ của Bưu điện, giúp tiết kiệm giảm thời gian đi lại, chờ đợi.


Bưu cục phục vụ của Bưu điện tỉnh Nghệ An tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh

Việc khai trương và đưa Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh vào hoạt động sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao tinh thần phục vụ của các ngành, các lĩnh vực đối với người dân, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy cải cách môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An. 

Các tin khác