Hot line   1900 54 54 81

Vĩnh Phúc: 9 tháng năm 2020, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt trên 264 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Bưu điện tỉnh đã không ngừng đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cấp các kênh dịch vụ truyền thống, cốt lõi; đẩy mạnh khai thác và cung cấp các dịch vụ chuyển phát hành chính công như: Cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, hồ sơ y tế, phiếu lý lịch tư pháp.


9 tháng năm 2020, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt hơn 264 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cùng kỳ năm 2019. Một số đơn vị đạt mức tăng trưởng cao như: Bưu điện huyện Bình Xuyên tăng 21%, Bưu điện huyện Sông Lô tăng 27% so với cùng kỳ.

Để vừa thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh đề ra vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2020, thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục chuyển đổi, tái cơ cấu và làm mới lại dịch vụ theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm trên cơ sở bám sát định hướng phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và tình hình thực tế. Đồng thời, hoàn thiện và phát triển đội ngũ bán hàng chủ động, chuyên nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh các dịch vụ kênh bưu điện văn hóa xã, mạng lưới cộng tác viên.

Các tin khác