Hot line   1900 54 54 81

Lạng Sơn: Thí điểm chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả TTHC sang Bưu điện tỉnh

Đầu tháng 10/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đảm nhiệm. Thời gian thí điểm trong vòng 6 tháng (kể từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021).


Nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho Bưu điện tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một bước tiến mới rõ nét, mang tính đột phá trong quá trình nỗ lực cải cách TTHC của tỉnh. Qua đó góp phần phục vụ tốt nhu cầu của người dân khi đến thực hiện các TTHC; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; tăng cường triển khai các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và dịch vụ công trực tuyến kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc làm này không những tạo điều kiện cho Bưu điện phát huy hết năng lực, trách nhiệm mà còn giúp các Sở, ngành tiết kiệm nhân lực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Theo lãnh đạo Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, đơn vị sẽ tập trung triển khai tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với các Sở ngành trong thời gian thí điểm. Qua đó, làm tiền đề để mở rộng cung cấp dịch vụ đối với tất cả các sở ngành tại địa phương, góp phần cực trong việc cải cách TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm tải áp lực công việc cho cán bộ tiếp nhận tại các cơ quan hành chính.

Các tin khác