Hot line   1900 54 54 81

Đắk Lắk: Thực hiện thu phí, lệ phí; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9675/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk và các doanh nghiệp liên quan... về việc thực hiện thu phí, lệ phí; việc vận chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Trung tâm đã được tổ chức đi vào hoạt động ổn định, bước đầu nhận được nhiều ý kiến của cá nhân, tổ chức đánh giá cao về tính hiệu quả, chuyên nghiệp; việc ủy quyền thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm thông qua dịch vụ ngân hàng đã góp phần làm minh bạch, thuận tiện trong công tác thu phí, lệ phí, tiết kiệm thời gian cho công chức, người dân. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Trung tâm nói riêng. Đồng thời, tăng cường tuyên tuyền, phổ biến sâu rộng lợi ích, tính ưu việt của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ bưu chính công ích cho việc nộp, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, thông qua mạng xã hội Zalo, Trang thông tin điện tử, bằng cách viết tin, bài giới thiệu, hướng dẫn cụ thể từng TTHC đến người dân, doanh nghiệp để biết, sử dụng.

Sở Giao thông vận tải phải sử dụng dịch thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC thông qua ngân hàng tại Trung tâm, bắt đầu từ ngày 01/11/2020, để thuận tiện, minh bạch trong công tác thu phí, lệ phí giải quyết hồ sơ TTHC và giúp cho công chức tập trung thời gian vào xử lý việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai việc thanh toán trực tuyến đối với các TTHC được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk. 

Đề nghị Bưu điện tỉnh nghiên cứu đề xuất về mức thu cước đối với nhóm hồ sơ TTHC luân chuyển từ Trung tâm đến các Sở, ban, ngành và ngược lại, có khối lượng lớn như: Hồ sơ quy hoạch, hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ phê duyệt dự án… cho phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện ngân sách của các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Đề nghị Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đắk Lắk có những giải pháp, cơ chế, chính sách ưu đãi trong cung cấp dịch vụ thu hộ phí, lệ phí tại Trung tâm; tích cực phối hợp thực hiện việc thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo hiệu quả.

Các tin khác