Hot line   1900 54 54 81

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTGĐUK, ngày 28/12/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành văn bản số 153-HD/ĐUTCT định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của ngành gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty.

Theo đó, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành trong năm 2021 đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tập trung vào các hình thức sau:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện trên các kênh truyền thông nội bộ của Tổng công ty; khuyến khích người lao động tích cực chia sẻ để lan tỏa về sự kiện.

- Tổ chức phát động các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành theo chủ đề hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương những điển hình, nhân tố mới; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng công ty và các đơn vị gắn với Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam.

- Nghiên cứu, tổ chức phát hành các bộ Tem đặc biệt chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của Ngành. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên mạng xã hội, mạng nội bộ tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị nghiên cứu, học tập.

- Xây dựng phim phóng sự về những gương điển hình, nhân tố mới; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tổng công ty và các đơn vị.

Đảng ủy Tổng công ty cũng chỉ đạo các chi, đảng ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty xây dựng kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, người lao động đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

Chi tiết tại văn bản tại đây.

Các tin khác