Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện Phú Hòa: Đổi mới hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh

Trong năm 2020, Bưu điện Phú Hòa đã phát động các phong trào thi đua đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt được những kết quả ấn tượng.


Đại diện Bưu điện Phú Hòa nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Phú Yên

Trong năm 2020, Bưu điện Phú Hòa đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Điện lực, Hội LHPN huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển, đa dạng hóa dịch vụ khách hàng. Cụ thể, Bưu điện Phú Hòa tổ chức roadshow tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, phát triển được 678 đối tượng tham gia; phối hợp Điện lực Phú Hòa tăng cường thu hộ tiền điện, mở rộng các điểm thu hộ tiền điện online; thí điểm thu hộ tiền điện không dùng tiền mặt qua ví (Vipay)… Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh phát triển cộng tác viên qua kênh Hội LHPN huyện; triển khai bán hàng tiêu dùng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; hoàn thành việc nhập dữ liệu cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường tiếp thị khách hàng bưu chính chuyển phát, khai thác thị trường; thường xuyên liên hệ, gặp gỡ khách hàng sử dụng dịch vụ… để giữ khách hàng và gia tăng sản lượng, doanh thu.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Bưu điện Phú Hòa thường xuyên nắm bắt nhu cầu thị trường, tổng hợp thông tin phân tích để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Đơn vị cũng phát động các đợt thi đua thường xuyên, đột xuất, chuyên đề, thu hút 100% người lao động hưởng ứng. Đặc biệt, trong năm, Bưu điện Phú Hòa thực hiện cơ chế khoán doanh thu cho từng cá nhân, xây dựng chương trình phần mềm quản lý doanh thu cá nhân. Nhờ vậy, việc theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện doanh thu tính lương thi đua của từng cá nhân người lao động được cập nhật hàng ngày, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua tại đơn vị.

Bà Lê Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện Phú Hòa, cho biết: Với những nỗ lực đổi mới hoạt động từ đầu năm, doanh thu thuần của đơn vị gần 11,6 tỉ đồng, đạt 105% kế hoạch năm; doanh thu tính lương trên 5,3 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch năm; năng suất lao động đạt 158 triệu đồng/người/năm, tăng 23% so với năm 2019; đời sống của người lao động được đảm bảo.

Theo Giám đốc Bưu điện tỉnh Cao Thị Hiền Lương, Bưu điện Phú Hòa là một trong những đơn vị có nhiều sáng kiến, nỗ lực không ngừng trong các hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh. Đơn vị chủ động triển khai nhiều chương trình riêng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong 2 năm 2019 và 2020, Bưu điện Phú Hòa đều được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Các tin khác