Hot line   1900 54 54 81

Bưu chính Singapore thử nghiệm xe tay ga và xe tải ba bánh chạy bằng điện để giao hàng

Nằm trong kế hoạch thay thế các phương tiện vận chuyển dịch vụ bưu chính hiện tại và đội xe giao hàng Speedpost nhằm góp phần giảm khí thải, thân thiện môi trường vào năm 2026, Bưu chính Singapore (SingPost) đã đưa vào thử nghiệm xe tay ga và xe tải ba bánh chạy hoàn toàn bằng điện để giao hàng. Các phương tiện này được đánh giá có hiệu năng thải ra ít khí nhà kính hơn so với các loại động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu xăng khoảng 75%.


SingPost dự định chuyển dần toàn bộ gồm hơn 700 xe máy và xe tay ga ba bánh, cũng như 140 xe tải sang các loại động cơ điện tương đương khi COE của họ hết hạn trong vòng 5 năm tới, đưa SingPost trở thành bưu chính quốc gia đầu tiên ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cam kết phương tiện vận chuyển bằng điện 100%.

Theo ông Vincent Phang, Giám đốc điều hành Dịch vụ Bưu chính Singapore, là nhà cung cấp dịch vụ bưu chính và chặng cuối hàng đầu của Singapore, các phương tiện giao hàng của SingPost di chuyển khắp mạng lưới bưu chính quốc gia mỗi ngày. Chúng tôi nhận thấy cần hành động để bảo vệ môi trường. Bằng cách chuyển đổi phương tiện giao hàng chạy hoàn toàn bằng điện, chúng tôi sẽ mang đến một Singapore xanh hơn, bền vững hơn.

Ông Tan Kiat How, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore nhấn mạnh: “Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự chuyển dịch các dịch vụ bưu chính truyền thống sang thương mại điện tử và ngành bưu chính sẽ cần phải phát triển mô hình kinh doanh và cung cấp dịch vụ để đáp ứng được với sự gia tăng khối lượng bưu gửi nhanh chóng. Về vấn đề này, tôi hoan nghênh việc thử nghiệm xe điện của SingPost và tham vọng của SingPost hướng tới phương tiện vận chuyển hoàn toàn bằng điện, ủng hộ Kế hoạch Xanh của Singapore 2030. Điều này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Bưu chính Singapore đối với sự bền vững về môi trường cũng như việc tiếp tục đầu tư để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chuyển phát và thương mại điện tử đang phát triển của người dân và doanh nghiệp hiện nay.”

Các tin khác