Hot line   1900 54 54 81

Phát động phong trào thi đua nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid19

Ngày 21/9/2021, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Văn bản số 314/CĐTCTBĐ-TĐTT phát động Phong trào thi đua “CBCNV-LĐ Bưu điện Việt Nam nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid19” trong các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Với mục tiêu vận động, cổ vũ đoàn viên Công đoàn và người lao động trong Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam, cộng khổ, chung sức, đồng lòng và đặc biệt phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn hóa Doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam để thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Các cấp Công đoàn nghiêm túc, trách nhiệm đồng hành cùng chuyên môn trong công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid19 trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc” góp phần sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” mà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty đã đề ra.

Phong trào thi đua được tổ chức từ tháng 9/2021 đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Thông qua phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình mới tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid19.

Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung như: xây dựng “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”; “Mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động là một chiến sỹ” trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chỉ đạo; quy định về công tác phòng chống dịch của địa phương theo hình thức “ai ở đâu, ở đó” tại những nơi giãn cách và kiểm soát thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T đối với địa bàn tăng cường giãn cách xã hội, phối hợp thực hiện tốt chiến lược tiêm chủng vacxin tại địa phương. Bên cạnh đó, tích cực tham gia lao động sản xuất, khuyến khích tinh thần sáng tạo, cách làm hay, vượt khó vươn lên, suy nghĩ đổi mới cách làm, quy trình phù hợp với tình hình mới để đảm bảo vừa an toàn trong phòng chống dịch đồng thời lưu thoát tốt hàng hóa, cung cấp đầy đủ dịch vụ cho người dân, không làm gián đoạn, không xuất hiện vùng trắng dịch vụ của Tổng công ty.

Các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền tích cực về chủ trương, đường lối của các Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, Tổng công ty và đơn vị theo nhiều hình thức cụ thể như trực tiếp, trực quan, qua các nhóm điều hành nội bộ, trang web của Tổng công ty, đơn vị, website Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam; có các hình thức sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn, nhất là đoàn viên, người lao động đang trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; tránh tình trạng người lao động bị lôi kéo, kích động, gây rối và thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Các tin khác