Hot line   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đón nhận Cờ Thi đua Chính phủ

Ngày 12/01/2021, BĐT Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 2022. Ông Phan Thảo Nguyên, Thành viên Hội đồng thành viên dự tại điểm cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam


Bưu điện tỉnh Đồng Tháp vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua, đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng công ty, sự đoàn kết, đồng lòng vượt trên thách thức của tập thể lãnh đạo, CBCNV-LĐ, Bưu điện tỉnh đã hoàn thành vược mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2021 thực hiện 223,36 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch, tăng 8% cùng kỳ năm 2020; doanh thu tính lương thực hiện 116,26 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 1% so cùng kỳ. Chênh lệch thu – chi đạt gần 8,5 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch Tổng công ty giao, tăng 26% so với cùng kỳ.


Bưu điện tỉnh khen thưởng các tập thể xuất sắc

Năm 2022, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao với tổng doanh thu 324,321 tỷ đồng, doanh thu tính lương đạt 139,701 tỷ đồng, Chênh lệch thu chi đạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Với những thành tích đã được được trong năm 2021, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua, đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua. Công đoàn Bưu điện tỉnh Đồng Tháp được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua.


Vinh danh các gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Thảo Nguyên, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty đánh giá rất cao các kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, rất ấn tượng với kết quả dịch vụ Bưu chính chuyển phát trăng trưởng hơn 40% và là đơn vị xếp thứ 7 toàn quốc. Ông Phan Thảo Nguyên đề nghị Bưu điện tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được hơn nữa trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời lưu ý Bưu điện tỉnh cần đưa ra nhiều giải pháp để giữ vững thị phần; giữ chân khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới; triển khai có hiệu quả các dịch vụ trụ cột của Tổng công ty.

Các tin khác