Hot line   1900 54 54 81

Khai giảng các lớp đào tạo Giao dịch viên và Nhân viên kinh doanh

Ngày 14/01/2022, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện tổ chức lễ khai giảng lớp “Giao dịch viên Bưu điện” Hệ 1 tháng – Khóa 32 và lớp "Nhân viên kinh doanh Bưu điện" Hệ 2 tuần.


Lễ khai giảng được thực hiện bằng hình thức trực tuyến

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu đào tạo của các đơn vị BĐT/TP trên toàn mạng lưới, đây là những khóa học đầu tiên Trung tâm thực hiện tổ chức song song theo phương thức 50% thời lượng học online, 50% thời lượng học trực tiếp. Đây cũng hình thức đào tạo trọng tâm trong việc triển khai Kế hoạch đào tạo năm 2022 cũng như trong chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2025 của Trung tâm.

Tại lễ khai giảng khóa học, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Trịnh Anh Tuấn, nhấn mạnh: "Đây là hình thức đào tạo thích ứng với tình hình mới. Để khóa đào tạo đạt hiệu quả cao nhất, Trung tâm đã chuẩn bị rất kỹ về chương trình, nội dung đào tạo, cơ sở vật chất và có sự phối hợp rất chặt chẽ với các đợn vị BĐT/TP trong việc quản lý, hỗ trợ học viên trong suốt khóa học."

Bên cạnh việc cung cấp cho học viên những kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam, khóa học còn cập nhật những nội dung mới và cấp thiết nhất của Tổng công ty đang triển khai đến các đơn vị, liên quan đến các chức danh giao dịch viên và nhân viên kinh doanh; các kỹ năng mềm cần thiết giúp các học bán hàng, giao tiếp và chăm sóc khách hàng, chốt hợp đồng hiệu quả… qua đó giúp học viên thêm yêu công việc và gắn bó lâu dài với Bưu điện Việt Nam.

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 02/2022, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thêm 2 khoá đào tạo trực tuyến dành cho đội ngũ giao dịch viên và nhân viên kinh doanh mới tuyển dụng.

Các tin khác