Hot line   1900 54 54 81

Network of post offices's services

none

List of post offices

Code: 100000
Post office: Bưu cục cấp 1 Giao dịch Trung tâm
Address: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439341709)

Code: 110000
Post office: Bưu cục cấp 2 Tràng Tiền
Address: Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438257166)

Code: 111770
Post office: Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch 5
Address: Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439844696)

Code: 110050
Post office: Bưu cục cấp 3 Giao dịch EMS Hồng Hà
Address: Sô´783, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439327788)

Code: 111300
Post office: Bưu cục cấp 3 Đồng Xuân
Address: Sô´18, Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439290931)

Code: 110220
Post office: Bưu cục cấp 3 Lương Văn Can
Address: Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438246161)

Code: 111400
Post office: Bưu cục cấp 3 Hàng Cót
Address: Sô´16D, Phố Phùng Hưng, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439281188)

Code: 100100
Post office: Bưu cục cấp 3 Quốc Tế
Address: Sô´6, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438254503)

Code: 100993
Post office: Bưu cục cấp 3 PPBL Hà Nội
Address: Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110140
Post office: Bưu cục cấp 3 Phát nhanh
Address: Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 39367746)

Code: 110130
Post office: Bưu cục cấp 3 Trung tâm dịch vụ Hoàn Kiếm
Address: Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439333355)

Code: 110123
Post office: Bưu cục cấp 3 Đường thư Đại sứ - Phát nhanh
Address: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110070
Post office: Bưu cục cấp 3 KHL Tràng Tiền (tạm dừng hoạt động)
Address: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110126
Post office: Bưu cục cấp 3 Ban DVBC -Test2
Address: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110128
Post office: Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm 2
Address: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02432669861)

Code: 110133
Post office: Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm 3 (tạm dừng hoạt động)
Address: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110134
Post office: Bưu cục cấp 3 PHBCTW_DLHN
Address: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110137
Post office: Bưu cục cấp 3 PHBCTW Dài hạn HN
Address: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438240351)

Code: 110019
Post office: Bưu cục cấp 3 PHBC Postmart Lê Thạch
Address: Sô´2, Phố Lê Thạch, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110422
Post office: Bưu cục cấp 3 Trần Hưng Đạo
Address: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02437173205)

Code: 111100
Post office: Bưu cục cấp 3 Cửa Nam
Address: Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438255162)

Code: 111110
Post office: Bưu cục cấp 3 Ga Hà Nội (tạm dừng hoạt động)
Address: Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 9424774)

Code: 111000
Post office: Bưu cục cấp 3 Tháp Hà Nội
Address: Sô´49, Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439393286)

Code: 100995
Post office: Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2
Address: Sô´4, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 100990
Post office: Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1
Address: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 100991
Post office: Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1
Address: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439347863)

Code: 100992
Post office: Bưu cục Phát hành Báo chí PHBCTW Hà Nội
Address: Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438264389)

Code: 100997
Post office: Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART
Address: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 100998
Post office: Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART
Address: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 100999
Post office: Bưu cục Phát hành Báo chí POST MART
Address: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110170
Post office: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Giao dịch EMS Hoàn Kiếm
Address: Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02439340482)

Code: 110911
Post office: Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc
Address: Sô´101, Phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 111515
Post office: Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm
Address: Sô´28, Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110307
Post office: Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào
Address: Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110201
Post office: Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia
Address: Sô´31, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110401
Post office: Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem
Address: Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110402
Post office: Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera
Address: Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110513
Post office: Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa
Address: Sô´4, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 111413
Post office: Bưu cục văn phòng In báo Quân Đội 1
Address: Sô´1, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110124
Post office: Bưu cục văn phòng PostMart
Address: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110125
Post office: Bưu cục văn phòng VP BĐ TP Hà Nội
Address: Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110127
Post office: Bưu cục văn phòng BĐTT1
Address: Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110131
Post office: Bưu cục văn phòng VP Trung tâm PHBC
Address: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110132
Post office: Bưu cục văn phòng VP Trung tâm PPBLHH
Address: Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: )

Code: 110135
Post office: Bưu cục văn phòng VP Công ty PHBCTW
Address: Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438240351)

Code: 110136
Post office: Bưu cục văn phòng BC Tập trung Công ty
Address: Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm (ÐT: 02438240351)