Hot line   1900 54 54 81

Dịch vụ cung cấp nội dung


none

Thông tin về CSDL, địa chỉ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, các thông tin giải trí, du lịch, KTXH từng địa phương.

Đặc điểm dịch vụ

Với mục tiêu hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp, người dân được tiếp thu những thành tựu khoa học tiên tiến trong nước cũng như trên thế giới, nâng cao năng suất trong sản xuất, lợi nhuận cao trong kinh doanh,…S&D Invest cung cấp cho các đối tác, khách hàng những dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản