Hot line   1900 54 54 81

Chuyển phát chứng minh thư nhân dân


none

Dịch vụ chuyển phát chứng minh nhân dân: Vietnam Post nhận chuyển phát kết quả cấp, đổi chứng minh nhân dân từ cơ quan Công an đến tay công dân Việt Nam.

Đặc điểm dịch vụ

 - Dịch vụ chuyển phát chứng minh nhân dân là dịch vụ đảm bảo ưu tiên đặc biệt được cung cấp trên cơ sở dịch vụ dịch vụ bưu phẩm ghi số (bưu phẩm đảm bảo), có sử dụng các dịch vụ cộng thêm: phát nhanh tại địa chỉ, báo phát ghi số, được ưu tiên trong quá trình chuyển phát nhằm đảm bảo thời gian và mức độ an toàn.
 - Dịch vụ chuyển phát chứng minh nhân dân được áp dụng cho công dân có nhu cầu chuyển phát chứng minh nhân dân của mình sau khi hoàn thành làm thủ tục cấp CMND tại cơ quan Công an.

Cước phí dịch vụ

- Cước nội tỉnh: Tùy thuộc tình hình thực tế tại địa bàn các tỉnh/TP, đơn vị chủ động xây dựng giá cước nhưng không thấp hơn 10.000đ/1CMND.
- Cước Liên tỉnh: 15.000đ/1CMND.

Phạm vi cung cấp

Dịch vụ chuyển phát chứng minh nhân dân được áp dụng tất cả các Bưu cục trên toàn mạng lưới.

Chỉ tiêu thời gian

- Thời gian toàn trình dịch vụ:
+ Nội tỉnh: - Trung tâm tỉnh/TP: J+1
                  - Các Quận, Huyện ngoại thành: J+2
+ Liên tỉnh: J+6
 - Thời gian toàn trình dịc vụ không kể thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ , tết.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Công dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ Chuyển phát chứng minh nhân dân từ cơ quan Công an đến tận tay: Viết vào phiếu yêu cầu sử dụng dịch vụ do Bưu điện cung cấp, ký và ghi rõ họ tên.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Bưu chính