Hot line   1900 54 54 81

Direct Marketing


none

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ của mình đến trực tiếp người tiêu dùng, đặc biệt tại khu vực nông thôn thông qua hạ tầng truyền thông của Bưu điện.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Trên  63 tỉnh/thành phố

Đặc điểm dịch vụ

1. Các hình thức truyền thông, quảng bá  gồm:

-         Tại các điểm giao dịch của Bưu điện: hệ thống quảng cáo tại Bưu cục; đặt tờ rơi, áp phích, pano, băng-rôn,

-         Tại địa chỉ khách hàng: Cataloge sale, ấn phẩm không địa chỉ, hệ thống truyền thanh phường xã

-         thông qua hình thức online Marketing (email Marketing, GEO Marketing)

2. Tư vấn, đánh giá và phân tích đối tượng khách hàng nhận quảng cáo Direct Mail; quản lý, phản hồi thông tin khách khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ

Chính sách bán hàng/Bảng cước dịch vụ

Theo từng chương trình cụ thể

Câu hỏi thường gặp