Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quyết địn ban hành quy định quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Serial number 119/QÐ-BÐVN
Date issued 12/04/2013
Organization issued Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Signer P.Tổng Giám Đốc Nguyễn Quốc Vinh
Effected date 12/04/2013
Nội dung Download tại đây