Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Serial number 161/CÐBC
Date issued 12/04/2013
Organization issued Công đoàn Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam
Signer TM.Ban Thường Vụ. Phó ban Trịnh Quang Hiền
Effected date 12/04/2013
Nội dung

Download tại đây