Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong nghành thông tin và truyền thông
Serial number 05/2013/TT-BTTTT
Date issued 05/03/2013
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Bộ Trưởng - Nguyễn Bắc Son
Effected date 05/03/2013
Nội dung

Download tại đây