Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Serial number 35/2013/QÐ-TTg
Date issued 07/06/2013
Organization issued Thủ tướng Chính phủ
Signer Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Effected date 25/07/2013
Nội dung Xem chi tiết công văn số 35/2013/QÐ-TTg