Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quyết định Ban hành giá cước chuyển phát giấy tờ hành chính
Serial number 585/QÐ-BÐVN
Date issued 13/11/2013
Organization issued Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Signer Phạm Anh Tuấn
Effected date 01/12/2013
Nội dung Quyết định Ban hành giá cước chuyển phát giấy tờ hành chính