Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quyết định Ban hành cước dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) trong nước
Serial number 577/QÐ-KDTT
Date issued 14/06/2013
Organization issued Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện
Signer Lê Quốc Anh
Effected date 01/07/2013
Nội dung

Quyết định Ban hành cước dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) trong nước.