Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Serial number 22/2017/TT-BTTTT
Date issued 29/09/2017
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Effected date 01/01/2018
Nội dung

Xem chi tiết Thông tư 22/2017/BTTTT tại đây.