Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy định lắp đặt hộp thư tập trung tại các chung cư
Serial number 30/2017/TT-BTTTT
Date issued 15/11/2017
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Effected date 01/01/2015
Nội dung Xem chi tiết Thông tư 30/2017/TT-BTTTT tại đây