Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập
Serial number 12/2018/TT-BTTTT
Date issued 15/10/2018
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Nguyễn Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Effected date 01/12/2018
Nội dung

Xem chi tiết Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT tại đây.