Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phổ biến mã bưu chính quốc gia năm 2019
Serial number 1945/QĐ-BTTTT
Date issued 21/11/2018
Organization issued Bộ Thông tin và Truyền thông
Signer Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Effected date 21/11/2018
Nội dung

Xem chi tiết Quyết định 1945/QĐ-BTTTT tại đây.