Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2019
Serial number 42/CĐTCTBĐ-TĐTT
Date issued 20/02/2019
Organization issued Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Trần Minh Quang - PCT Công đoàn TCT
Effected date 20/02/2019
Nội dung Xem chi tiết văn bản tại đây