Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác chính sách pháp luật năm 2019
Serial number 04/HD-CĐTCTBĐ
Date issued 12/01/2019
Organization issued Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Lê Thị Hà - PCT Công đoàn TCT
Effected date 12/01/2019
Nội dung Xem chi tiết văn bản tại đây