Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019
Serial number 5765/BĐVN-CĐTCTBĐ
Date issued 14/12/2018
Organization issued Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Signer TGĐ: Chu Quang Hào; Chủ tịch CĐ: Trần Đức Thích.
Effected date 14/12/2018
Nội dung

Xem chi tiết văn bản tại đây.