Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Kế hoạch tìm kiếm các gương Nữ CBCNV - LĐ Bưu điện Việt Nam tiêu biểu Vượt khó vươn lên
Serial number 41/KH-CĐTCTBĐ-CSNC
Date issued 20/02/2019
Organization issued Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Signer Phó chủ tịch CĐ: Lê Thị Hà
Effected date 20/02/2019
Nội dung

Xem chi tiết văn bản tại đây