Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Serial number 988/BĐVN-CĐTCTBĐ
Date issued 14/03/2019
Organization issued Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Signer PTGĐ: Đinh Như Hạnh; Chủ tịch CĐ: Trần Đức Thích
Effected date 14/03/2019
Nội dung

Xem chi tiết văn bản tại đây