Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Chỉ thị 01 Phát động tổ chức các phong trào thi đua năm 2019
Serial number 01/CTLT-BĐVN-CĐTCTBĐ
Date issued 02/01/2019
Organization issued Chuyên môn, Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Chủ tịch HĐTV: Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch CĐ: Trần Đức Thích
Effected date 02/01/2019
Nội dung Xem văn bản chi tiết tại đây