Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Chương trình thi đua "Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn quốc" năm 2019
Serial number 32/BĐVN-HĐTV-CĐTCTBĐ
Date issued 26/02/2019
Organization issued Chuyên môn, Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Chủ tịch HĐTV: Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch CĐ: Trần Đức Thích
Effected date 01/01/2019
Nội dung

Xem Văn bản chi tiết tại đây