Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Phát động phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo VNPOST- 2019"
Serial number 74/CĐTCTBĐ-TĐTT
Date issued 14/03/2019
Organization issued Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Trần Minh Quang - PCT Công đoàn TCT
Effected date 14/03/2019
Nội dung Xem Văn bản chi tiết tại đây