Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Tích cực tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện
Serial number 105/CĐTCTBĐ-TĐTT
Date issued 29/03/2019
Organization issued Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Signer Trần Đức Thích - Chủ tịch Công đoàn TCT
Effected date 29/03/2019
Nội dung Xem văn bản chi tiết tại đây