Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” 2019
Serial number 150/CĐTCTBĐ-TCKT
Date issued 23/04/2019
Organization issued Công đoàn Tổng công ty
Signer Trần Minh Quang
Effected date 23/04/2019
Nội dung Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây