Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Chương trình thi đua "Phát triển giao dịch trên sàn Postmart năm 2019"
Serial number 348/CĐTCTBĐ-TĐTT
Date issued 30/08/2019
Organization issued Công đoàn Tổng công ty
Signer Trần Đức Thích- Chủ tịch Công đoàn TCT
Effected date 30/08/2019
Nội dung

Xem chi tiết tại đây.