Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn TCT
Serial number 1270/QĐ-BĐVN-CĐTCT
Date issued 09/09/2019
Organization issued Chuyên môn - Công đoàn Tổng công ty
Signer Chu Quang Hào-Tổng giám đốc TCT; Trần Đức Thích-Chủ tịch Công đoàn TCT
Effected date 09/09/2019
Nội dung

Xem chi tiết văn bản tại đây.