Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Danh mục văn bản đăng Công báo Ngày 31 tháng 10 năm 2010
Serial number Van phòng VNPost
Date issued 31/10/2010
Organization issued
Signer
Effected date 31/10/2010
Nội dung

1. Thông tư số 148/2010/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực baor hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

2. Thông tư 159/2010/ TT- BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các Cơ quan hành chính Nhà nước.