Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của bạn chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương,Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương
Serial number 14/2010/NÐ-CP
Date issued 27/02/2010
Organization issued Chính phủ
Signer Nguyễn Tấn Dũng
Effected date 20/04/2010
Nội dung ND14CP.pdf