Hot line   1900 54 54 81
ModuleID: 825, Key: DisplayType, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Document detail

none
Legal Document's name Công văn về việc thống nhất triển khai quy trình xét duyệt sáng kiến/sáng tạo cấp Tổng Công ty
Serial number 613/BCVN-KTCN
Date issued 15/03/2012
Organization issued Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
Signer Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Quốc Vinh
Effected date 15/03/2012
Nội dung

Download tại đây