Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ TTTT giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 11/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-BTTTT về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ TTTT giai đoạn 2016-2018.

Tặng Giấy khen cho cán bộ công nhân viên nghỉ hưu

Ngày 13/11/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc tặng Giấy khen cho cán bộ công nhân viên nghỉ hưu.