Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thi đua khen thưởng

none

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ TTTT giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 11/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-BTTTT về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ TTTT giai đoạn 2016-2018.

Tặng Giấy khen cho cán bộ công nhân viên nghỉ hưu

Ngày 13/11/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-BĐVN-HĐTV về việc tặng Giấy khen cho cán bộ công nhân viên nghỉ hưu.

Phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm

Nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trên toàn mạng lưới, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa phát động thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, phấn đấu...