Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông tin tài chính doanh nghiệp

none

Bưu điện Việt Nam: Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/08/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3302/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Bưu điện Việt Nam báo cáo chế độ lương, thưởng năm 2019

Ngày 02/07/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2824/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Bưu điện Việt Nam công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020 theo nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ngày 19/06/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2625/BĐVN-VP gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công...

Bưu điện Việt Nam: Báo cáo tài chính 6 tháng 2019

Ngày 15/08/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3528/BĐVN-VN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tài...