Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông tin tài chính doanh nghiệp

none

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 01/9/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1538/QĐ-BTTTT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.