Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổng hợp báo chí

none

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem: “An toàn giao thông đường bộ (bộ 2)”

Ngày 06/09/2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3858/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 1341/QĐ-BTTTT ngày 31/08/2021 về việc phát hành...