Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn Triển khai Mã bưu chính và chuẩn hóa tổ chức sản xuất

Ngày 3/11/2018, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn “Triển khai Mã bưu chính, Quy trình tác nghiệp khi áp dụng chia chọn tự động và chuẩn hóa tổ chức sản xuất”. Tham dự lớp tập huấn có 40 người là Trưởng, Phó các phòng chức năng, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc và Kiểm soát viên, tổ trưởng các tổ, Trưởng Bưu cục và nhân viên bán hàng chủ động.


Lãnh đạo đơn vị khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong đợt tập huấn

Kết thúc buổi tập huấn, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hà Nam đã khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân đạt kết quả kiểm tra cao. Theo kế hoạch, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tập huấn cho các đơn vị trực thuộc trong các ngày 10 và 11/11/2018.