Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Phú Yên hoàn thành kế hoạch doanh thu 2018 trước 47 ngày

Tính đến ngày 14/11/2018, Bưu điện tỉnh Phú Yên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu Tổng công ty giao trong năm 2018, về đích trước kế hoạch 47 ngày. Đây là kết quả thể hiện sự quyết tâm nỗ lực hăng say lao động sản xuất của toàn thể lãnh đạo và CBCNV Bưu điện tỉnh Phú Yên.


Bưu điện tỉnh Phú Yên tổ chức roadshow giới thiệu các dịch vụ

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, Bưu điện tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch năm 2018 với tổng doanh thu thuần thực hiện đạt 118% kế hoạch năm, tăng trưởng 48% so với năm 2017;  doanh thu tính lương đạt đạt 108,% kế hoạch năm, tăng trưởng 25% so với năm 2017; năng suất lao động đạt 263 triệu đồng/người/năm, tăng 9,6% so với năm 2017. Cùng với đó, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước tại địa phương.