Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 03/01, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.


Tổng giám đốc Chu Quang Hào Phó Chủ tịch thường trực UBND Đặng Quốc Vinh
trao Cờ thi đua của Bộ TTTT cho Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã nỗ lực, sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với Tổng doanh thu thực hiện đạt 112% kế hoạch, tăng 33% so với năm 2017; doanh thu tính lương thực hiện đạt 105% kế hoạch giao, tăng trưởng 17% so với năm 2017; lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Bưu điện tỉnh đạt được trong năm qua. Các đồng chí cũng lưu ý Bưu điện tỉnh cần tiếp tục bám sát mục tiêu, định hướng của Tổng công ty để xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các dịch vụ đặc biệt là dịch vụ Hành chính công; Tổ chức kinh doanh hiệu quả tại địa bàn xã, tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; Rà soát lại tổ chức sản xuất, tăng năng suất lao động giảm sự lao động thủ công, nhất là khi hoàn thành Trung tâm Khai thác vận chuyển vào sử dụng; Tiếp tục triển khai Văn hóa doanh nghiệp đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương....

Về nhiệm vụ năm 2019, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trên 350 tỷ đồng doanh thu, trong đó hơn 120 tỷ đồng doanh thu tính lương; lợi nhuận trên 10 tỷ đồng; đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ để phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhân dịp này Lãnh đạo Tổng công ty và UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen, Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2018 cho Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh.