Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Kiên Giang tuyển dụng lao động khối Văn phòng

BƯU ĐIỆN TỈNH KIÊN GIANG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

none

1. Chuyên viên kế toán: 01 người

a) Yêu cầu công việc:

- Thực hiện công tác kế toán quản lý dòng tiền; Kế toán xây dựng cơ bản.

- Thực hiện trên phần mềm kế toán các nội dung của kế toán phần hành.

- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu quản lý.

- Thực hiện các phần hành kế toán theo phân công.

b)Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán, hệ chính quy. 

- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đối với doanh nghiệp.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.

- Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng.

-Độ tuổi dưới 35 tuổi.

2. Chuyên viên Kế hoạch – Kinh doanh: 02 người

a) Yêu cầu công việc:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế chính sách phát triển các dịch vụ, kênh bán hàng trên địa bàn.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản suất kinh doanh, các giải pháp thúc đấy sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, phát triển khách hàng

- Phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh.

b)Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiềm toán/Ngân hàng/Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,Marketing

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính và các chương trình tin học văn phòng

-Độ tuối dưới 35 tuổi

3. Chuyên viên lao động tiền lương: 01 người

a) Yêu cầu công việc:

- Thực hiện công tác định biên, định mức lao động; quản lý cơ cấu, số lượng, chất lượng lao động trong toàn Bưu điện tỉnh, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch lao động cho từng thời kỳ, theo dõi và tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

- Thực hiện công tác: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện việc tổ chức lao động khoa học của Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

b) Tiêu chuẩn:

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế lao động. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng.

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.

- Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng.

-Độ tuổi dưới 35 tuổi.

4. Chuyên viên Bảo hộ lao động – đào tạo: 01 người
a) Yêu cầu công việc:

- Thực hiện huấn luyện, thực hành công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động.

- Phối hợp đo kiểm môi trường làm việc tại nơi làm việc; xử lý các trường hợp tai nạn lao động, cháy nổ.Giải quyết các chế độ bảo hộ lao động cho CBCNV .Tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong toàn Bưu điện tỉnh, đơn vị. Thực hiện quản lý, theo dõi, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc.

- Xác định nhu cầu đào tạo dựa trên mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu về công tác quản lý của đơn vị.

 - Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn, trung hạn và hàng năm của đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị, đối tác tổ chức xây dựng nội dung, chương trình đào tạo cụ thể theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Kiểm tra, đánh giá kế quả thực hiện các chương trình đào tạo thuộc phạm vi phụ trách.

b) Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động, quản trị nhân lực, kinh tế lao động hoặc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải qua đào tạo, bồi dưỡng hoặc có thời gian làm việc thực tế trong lĩnh vực trên ít nhất 06 tháng.

- Qua đào tạo sơ cấp về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.

- Sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng.

-Độ tuổi dưới 35 tuổi.

5. Quyền lợi của ứng viên trúng tuyển:

- Mức lương: Bình quân 7,0 triệu đồng/tháng trở lên theo hiệu quả công việc, không hạn chế mức tối đa.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

6. Hình thức tuyển dụng: Thi kiểm tra kiến thức, phỏng vấn.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự thi;

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu;

- Lý lịch cán bộ theo mẫu (khai theo mẫu 2C Bộ Nội vụ) quy đinh, dán ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng, có xác nhận và đóng dáu của đơn vị đang công tác hoặc UBND cấp xã, phường.

- Các bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ đào tạo và trình độ học vấn, chuyên  môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,…

- Các quyết định, giấy tờ, tài liệu liên quan đến kinh nghiệm làm việc, quản lý điều hành tại các phòng chức năng, đơn vị, chi nhánh trực thuộc Doanh nghiệp đã và đang công tác (nếu có),

- Phiếu khám sức khỏe cá nhân của cơ quan y tế có thẩm quyền (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

7. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2019 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu)

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính Bưu điện tỉnh Kiên Giang (Tầng 4, Số 575 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang).

+ Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó phòng TCHC. Số điện thoại: 02973810550, DĐ 0918321789 (trong giờ hành chính). Website: kiengiang.vnpost.vn